Aktualności

Wywłaszczenie jako cel wywłaszczenia

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku w wyroku z dnia 24 listopada 2021 r. rozpatrując skargę byłej właścicielki na decyzję o odmowie zwrotu wywłaszczonej nieruchomości uznał, że nie można uznać za zbędną na cel wywłaszczenia nieruchomość...

Niegodność dziedziczenia

Ministerstwo Sprawiedliwości przygotowało kolejny projekt nowelizacji kodeksu cywilnego w zakresie prawa spadkowego. Wśród zaproponowanych zmian znalazła się też nowa przesłanka uznania spadkobiercy za niegodnego dziedziczenia: Ustawa z dnia...

Wznowienie postępowania spadkowego

Jedną z podstawowych zasad obowiązujących w prawie spadkowym jest ta, że postępowanie spadkowego po osobie zmarłej przeprowadza się tylko raz. W trakcie posiedzenia sądowego uczestnik składa oświadczenie, że nie toczą się i nie toczyły wcześniej...

Wydziedziczenie i przebaczenie uprawnionemu do zachowku

Spadkodawca może w testamencie pozbawić zstępnych, małżonka i rodziców zachowku (wydziedziczenie), jeżeli uprawniony do zachowku: wbrew woli spadkodawcy postępuje uporczywie w sposób sprzeczny z zasadami współżycia społecznego; dopuścił się...